Rasfoire documente

Decizia 14/2015 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 3-6 decembrie 2015

publicat in M.Of. 899 din 03-dec-2015

Decizia 612/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din capitolul II al anexei nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 899 din 03-dec-2015

Decizia 620/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 899 din 03-dec-2015

Decizia 644/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 899 din 03-dec-2015

Ordinul 5557/2015 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016

publicat in M.Of. 899 din 03-dec-2015

Metodologie din 2015 ŞI CRITERIILE privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016

publicat in M.Of. 899 din 03-dec-2015