Rasfoire documente

Hotarirea 79/2015 privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Şova Dan-Coman

publicat in M.Of. 898 din 03-dec-2015

Legea 299/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

publicat in M.Of. 898 din 03-dec-2015

Decretul 878/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

publicat in M.Of. 898 din 03-dec-2015

Legea 302/2015 pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

publicat in M.Of. 898 din 03-dec-2015

Decretul 881/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

publicat in M.Of. 898 din 03-dec-2015

Legea 303/2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

publicat in M.Of. 898 din 03-dec-2015

Decretul 882/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

publicat in M.Of. 898 din 03-dec-2015

Decretul 912/2015 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenţia internaţională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007

publicat in M.Of. 898 din 03-dec-2015

Decretul 913/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a Protocolului adiţional la convenţie, semnate la Riga la 25 aprilie 2015

publicat in M.Of. 898 din 03-dec-2015

Decretul 914/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles şi de către România la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles

publicat in M.Of. 898 din 03-dec-2015

Decretul 915/2015 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 2015

publicat in M.Of. 898 din 03-dec-2015

Decretul 916/2015 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015

publicat in M.Of. 898 din 03-dec-2015

Decretul 917/2015 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 898 din 03-dec-2015

Hotarirea 77/2015 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor - Proiect de raport comun 2015 al Consiliului şi al Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului reînnoit pentru cooperare europeană în domeniul tineretului (2010-2018) COM (2015) 429 final

publicat in M.Of. 898 din 03-dec-2015

Ordinul 158/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015

publicat in M.Of. 898 din 03-dec-2015

Decizia 20/2015 [A] privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava referitor la interpretarea şi aplicarea art. 287^16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calificarea căii de atac în litigiile având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi în cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică

publicat in M.Of. 898 din 03-dec-2015