Rasfoire documente

Ordinul 3988/C/2015 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.643/C/2015

publicat in M.Of. 897 din 02-dec-2015

Decizia 589/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107, art. 108 lit. d) şi art. 112 din Codul penal şi ale art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 897 din 02-dec-2015

Decizia 648/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

publicat in M.Of. 897 din 02-dec-2015

Decizia 671/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 897 din 02-dec-2015

Decizia 313/2015 privind eliberarea domnului George-Aurel Mircea, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 897 din 02-dec-2015

Ordinul 182/2015 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

publicat in M.Of. 897 din 02-dec-2015

Ordinul 2961/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor devenite executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - aparat central şi unităţi subordonate

publicat in M.Of. 897 din 02-dec-2015

Ordinul 3936/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2015

publicat in M.Of. 897 din 02-dec-2015