Rasfoire documente

Hotarirea 101/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor-Noi avantaje pentru consumatorii de energie - COM (2015) 339

publicat in M.Of. 894 din 27-noi-2015

Hotarirea 102/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor-Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieţei energiei COM (2015) 340

publicat in M.Of. 894 din 27-noi-2015

Hotarirea 103/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi de abrogare a Directivei 2010/30/UE - COM (2015) 341

publicat in M.Of. 894 din 27-noi-2015

Decizia 682/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 894 din 27-noi-2015

Decizia 308/2015 privind numirea doamnei Anca Păduraru-Niculescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 894 din 27-noi-2015

Decizia 309/2015 privind aplicarea mobilităţii domnului Lucian Dumitru din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 894 din 27-noi-2015

Decizia 310/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Rela Nicoleta Ştefănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 894 din 27-noi-2015

Decizia 311/2015 privind eliberarea, la cerere, a domnului Cosmin Cătălin Olteanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 894 din 27-noi-2015

Circulara 36/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu tema 375 de ani de la tipărirea Pravilei de la Govora

publicat in M.Of. 894 din 27-noi-2015