Rasfoire documente

Legea 289/2015 pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor la Cavtat din 1-4 iunie 2004

publicat in M.Of. 882 din 25-noi-2015

Decretul 863/2015 privind promulgarea Legii pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor la Cavtat din 1-4 iunie 2004

publicat in M.Of. 882 din 25-noi-2015

Legea 290/2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014

publicat in M.Of. 882 din 25-noi-2015

Decretul 864/2015 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014

publicat in M.Of. 882 din 25-noi-2015

Decizia 692/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 882 din 25-noi-2015

Ordinul 5703/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''FEG Education'' din municipiul Roşiori de Vede

publicat in M.Of. 882 din 25-noi-2015

Ordinul 5704/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Henri Coandă'' din municipiul Alba Iulia

publicat in M.Of. 882 din 25-noi-2015

Ordinul 5705/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Henri Coandă'' din municipiul Brad

publicat in M.Of. 882 din 25-noi-2015

Ordinul 5706/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Henri Coandă'' din municipiul Braşov

publicat in M.Of. 882 din 25-noi-2015

Ordinul 5776/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Planeta Copiilor II'' din localitatea Chiajna

publicat in M.Of. 882 din 25-noi-2015

Ordinul 5784/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.179/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

publicat in M.Of. 882 din 25-noi-2015

Acord din 2014 între Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal

publicat in M.Of. 882 din 25-noi-2015

Ordinul 5777/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Carol Davila'' din municipiul Tecuci

publicat in M.Of. 882 din 25-noi-2015