Rasfoire documente

Ordinul 5638/2015 pentru modificarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.590/2014

publicat in M.Of. 885 din 26-noi-2015

Decretul 869/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 885 din 26-noi-2015

Legea 294/2015 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 885 din 26-noi-2015

Legea 295/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

publicat in M.Of. 885 din 26-noi-2015

Decretul 870/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

publicat in M.Of. 885 din 26-noi-2015

Decizia 640/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 885 din 26-noi-2015

Decizia 662/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza întâi, art. 16, art. 21, art. 27, art. 31 alin. (1) şi (2), art. 34 alin. (1) şi (2) şi ale art. 41 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 885 din 26-noi-2015

Decizia 706/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale Legii dialogului social nr. 62/2011

publicat in M.Of. 885 din 26-noi-2015

Decizia 708/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 885 din 26-noi-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5 751/2015 privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 16 noiembrie 2015

publicat in M.Of. 885 din 26-noi-2015

Ordinul 5651/2015 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat

publicat in M.Of. 885 din 26-noi-2015

Metodologie din 2015 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat

publicat in M.Of. 885 din 26-noi-2015