Rasfoire documente

Ordinul 2281/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.997/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 878 din 24-noi-2015

Decizia 630/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 alin. (3) şi (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 878 din 24-noi-2015

Decizia 632/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 878 din 24-noi-2015

Decizia 634/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 878 din 24-noi-2015

Decizia 651/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

publicat in M.Of. 878 din 24-noi-2015

Decizia 3355/2015 privind sancţionarea Societăţii ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu amendă, precum şi cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare

publicat in M.Of. 878 din 24-noi-2015