Rasfoire documente

Decizia 88/2015 privind sancţionarea Societăţii PARTENER A&S BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

publicat in M.Of. 86 din 02-feb-2015

Hotarirea 49/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX ''Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate'' din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 86 din 02-feb-2015

Decizia 85/2015 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii GLOBAL BROKER RO BROKER DE ASIGURARE ROMANIA - S.R.L.

publicat in M.Of. 86 din 02-feb-2015

Decizia 86/2015 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii TINEEA Broker de Asigurare - S.R.L.

publicat in M.Of. 86 din 02-feb-2015

Decizia 87/2015 privind sancţionarea Societăţii PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

publicat in M.Of. 86 din 02-feb-2015

Ordinul 31/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi

publicat in M.Of. 86 din 02-feb-2015