Rasfoire documente

Legea 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 866 din 19-noi-2015

Decretul 862/2015 pentru promulgarea Legii privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 866 din 19-noi-2015

Hotarirea 98/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi a Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European şi Consiliu - UE şi ASEAN: un parteneriat cu un obiectiv strategic - JOIN (2015) 22

publicat in M.Of. 866 din 19-noi-2015

Hotarirea 99/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Acţiuni de pregătire a reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: un parteneriat global pentru acţiuni umanitare eficace, bazate pe principii - COM (2015) 419

publicat in M.Of. 866 din 19-noi-2015

Decizia 609/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 866 din 19-noi-2015

Decizia 617/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 866 din 19-noi-2015

Hotarirea 896/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unei construcţii aflate în administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 866 din 19-noi-2015