Rasfoire documente

Decizia 13/2015 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19-20 noiembrie 2015

publicat in M.Of. 859 din 18-noi-2015

Decretul 844/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 859 din 18-noi-2015

Decretul 849/2015 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 859 din 18-noi-2015

Decretul 850/2015 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 859 din 18-noi-2015

Decretul 851/2015 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 859 din 18-noi-2015

Decizia 602/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 859 din 18-noi-2015

Decizia 297/2015 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului

publicat in M.Of. 859 din 18-noi-2015

Decizia 298/2015 pentru numirea domnului Ion Moraru în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 859 din 18-noi-2015

Ordinul 3144/2015 pentru modificarea pct. 1.1 lit. c) din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial ''Mediu'' 2007-2013

publicat in M.Of. 859 din 18-noi-2015

Ordinul 3830/2015 pentru modificarea pct. 1.1 lit. c) din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial ''Mediu'' 2007-2013

publicat in M.Of. 859 din 18-noi-2015