Rasfoire documente

Legea 268/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 857 din 18-noi-2015

Decretul 816/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 857 din 18-noi-2015

Decizia 583/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (4) raportate la cele ale art. 194 lit. e) teza a IV-a din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 857 din 18-noi-2015

Decizia 289/2015 privind eliberarea domnului Ioan Uţiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 857 din 18-noi-2015

Decizia 291/2015 pentru eliberarea domnului Dan Popescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 857 din 18-noi-2015

Decizia 294/2015 privind eliberarea domnului Adrian Dumitru Bughiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 857 din 18-noi-2015

Decizia 295/2015 privind eliberarea doamnei Anca-Laura Ionescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 857 din 18-noi-2015

Decizia 296/2015 privind eliberarea domnului Costin Mihalache, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

publicat in M.Of. 857 din 18-noi-2015

Ordinul 3826/2015 pentru modificarea art. 2 lit. c) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 419/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central şi al unităţilor subordonate

publicat in M.Of. 857 din 18-noi-2015

Ordinul 5681/2015 privind aprobarea domeniului de doctorat ''Muzică'' în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea ''Transilvania'' din Braşov

publicat in M.Of. 857 din 18-noi-2015

Ordinul 5682/2015 privind aprobarea domeniului de doctorat ''Teatru şi artele spectacolului'' în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea ''Lucian Blaga'' din Sibiu

publicat in M.Of. 857 din 18-noi-2015

Ordinul 5683/2015 privind aprobarea domeniului de doctorat ''Psihologie'' în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timişoara

publicat in M.Of. 857 din 18-noi-2015

Ordinul 5684/2015 privind aprobarea domeniului de doctorat ''Muzică'' în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timişoara

publicat in M.Of. 857 din 18-noi-2015

Comunicatul 3/2015 privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

publicat in M.Of. 857 din 18-noi-2015

Rectificare din 2015 în Decizia prim-ministrului nr. 287/2015 privind eliberarea domnului chestor principal de poliţie Tobă Petre din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 17 noiembrie 2015

publicat in M.Of. 857 din 18-noi-2015

Ordinul 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 857 din 18-noi-2015

Decizia 12/2015 privind modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi pentru aprobarea Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România de la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2019

publicat in M.Of. 857 din 18-noi-2015