Rasfoire documente

Legea 271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015

Ordinul 372/2015 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015

Decretul 820/2015 privind promulgarea Legii pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015

Legea 272/2015 privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015

Decretul 821/2015 pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015

Decretul 824/2015 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015

Decretul 825/2015 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015

Decizia 590/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015

Decizia 592/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015

Hotarirea 905/2015 pentru indexarea indemnizaţiilor acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015

Hotarirea 921/2015 privind retransmiterea unui sector de drum naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Sebeş şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015

Ordinul 371/2015 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015

Ordinul 2791/2015 pentru aprobarea Procedurii privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015

Ordinul 994/2015 pentru aprobarea Procedurii privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015

Rectificare din 2015 la anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 şi 711 bis din 22 septembrie 2015

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015

Procedura din 2015 privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma Informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015

Procedura din 2015 privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma Informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015