Rasfoire documente

Legea 277/2015 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 847 din 15-noi-2015

Decretul 831/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 847 din 15-noi-2015

Legea 276/2015 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

publicat in M.Of. 847 din 15-noi-2015

Decretul 830/2015 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

publicat in M.Of. 847 din 15-noi-2015

Hotarirea 922/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A., Sucursala de Transport Bucureşti, Sucursala de Transport Constanţa, Sucursala de Transport Sibiu şi Sucursala de Transport Timişoara

publicat in M.Of. 847 din 15-noi-2015

Decizia 277/2015 pentru eliberarea doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 847 din 15-noi-2015