Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului

publicat in M.Of. 832 din 06-noi-2015

Ordonanta urgenta 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi

publicat in M.Of. 832 din 06-noi-2015

Metodologie din 2015 de admitere în Corpul experţilor electorali

publicat in M.Of. 832 din 06-noi-2015

Decizia 256/2015 privind numirea domnului Gabriel Liviu Ispas în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

publicat in M.Of. 832 din 06-noi-2015

Ordinul 3062/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 635/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită ''Schema transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă'', aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 ''Accesul IMM la finanţare'' - iniţiativa JEREMIE în România, axa prioritară 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

publicat in M.Of. 832 din 06-noi-2015

Hotarirea 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali

publicat in M.Of. 832 din 06-noi-2015

Rectificare din 2015 în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 27 octombrie 2015

publicat in M.Of. 832 din 06-noi-2015