Rasfoire documente

Procedura din 2014 de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului şi instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Procedura din 2015 de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului şi instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Decretul 268/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Decretul 262/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Decretul 263/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Decretul 264/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Decretul 265/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Decretul 266/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Decretul 267/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Decretul 269/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Ordonanta 9/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Hotarirea 47/2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Ordinul 2396/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, precum şi a instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Ordinul 101/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2015

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Ordinul 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Decretului nr. 43/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 23 ianuarie 2015

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Ordinul 103/2015 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, precum şi a instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015