Rasfoire documente

Ordinul 1170/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

publicat in M.Of. 839 din 10-noi-2015

Legea 267/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 839 din 10-noi-2015

Decretul 815/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 839 din 10-noi-2015

Decretul 818/2015 privind conferirea Medaliei Meritul Cultural

publicat in M.Of. 839 din 10-noi-2015

Decretul 826/2015 privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru

publicat in M.Of. 839 din 10-noi-2015

Hotarirea 910/2015 pentru stabilirea parcului auto al Consiliului Concurenţei, în vederea desfăşurării activităţilor specifice

publicat in M.Of. 839 din 10-noi-2015

Hotarirea 914/2015 privind participarea României la Programul Internaţional PIAAC ''Programul pentru Evaluarea Internaţională a Competenţelor Adulţilor'', 2015-2018

publicat in M.Of. 839 din 10-noi-2015

Ordinul 1169/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

publicat in M.Of. 839 din 10-noi-2015

Circulara 34/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 130 de ani de la naşterea lui Mateiu I. Caragiale

publicat in M.Of. 839 din 10-noi-2015