Rasfoire documente

Decretul 810/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 836 din 09-noi-2015

Decretul 822/2015 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

publicat in M.Of. 836 din 09-noi-2015

Legea 263/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

publicat in M.Of. 836 din 09-noi-2015

Decretul 811/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

publicat in M.Of. 836 din 09-noi-2015

Legea 265/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 836 din 09-noi-2015

Decretul 813/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 836 din 09-noi-2015

Legea 266/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 836 din 09-noi-2015

Decretul 814/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 836 din 09-noi-2015

Decretul 809/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 836 din 09-noi-2015

Decretul 823/2015 privind desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

publicat in M.Of. 836 din 09-noi-2015

Hotarirea 904/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale

publicat in M.Of. 836 din 09-noi-2015