Rasfoire documente

Hotarirea 925/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015

publicat in M.Of. 835 din 09-noi-2015

Decretul 805/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 835 din 09-noi-2015

Decretul 806/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 835 din 09-noi-2015

Decretul 807/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 835 din 09-noi-2015

Decretul 808/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 835 din 09-noi-2015

Ordinul 1409/2015 pentru derogarea de la prevederile art. 10 din Normele privind donaţiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri şi consumabilele aferente, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.032/2011, pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale pacienţilor internaţi ca urmare a incendiilor din clubul ''Colectiv'' şi de la fabrica de pâine ''Vel Pitar'' Braşov

publicat in M.Of. 835 din 09-noi-2015

Ordinul 2267/2015 privind aprobarea modelului de cerere pentru solicitarea ajutoarelor de urgenţă pentru familiile persoanelor grav afectate în tragicul eveniment produs în clubul ''Colectiv'' din municipiul Bucureşti, în data de 30 octombrie 2015

publicat in M.Of. 835 din 09-noi-2015