Rasfoire documente

Ordinul 1377/2015 pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 608/2013 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiei speciale pentru importul şi/sau exportul de sânge uman şi/sau componente sanguine umane din ori în alte ţări

publicat in M.Of. 822 din 04-noi-2015

Ordinul 1379/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

publicat in M.Of. 822 din 04-noi-2015

Ordinul 5547/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''mecanică'', calificarea profesională ''maistru mecanic'', domeniul ''servicii'', calificarea profesională ''bibliotecar studii medii'', domeniul ''turism şi alimentaţie'', calificarea profesională ''asistent manager unităţi hoteliere'', din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Henri Coandă'' din municipiul Oradea

publicat in M.Of. 822 din 04-noi-2015

Ordinul 5548/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''sănătate şi asistenţă pedagogică'', calificările profesionale ''asistent medical de farmacie'' şi ''asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii ''Ştefan cel Mare şi Sfânt'' din municipiul Paşcani

publicat in M.Of. 822 din 04-noi-2015

Ordinul 1023/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

publicat in M.Of. 822 din 04-noi-2015