Rasfoire documente

Hotarirea 881/2015 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj prin preluarea şi integrarea acesteia în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca sub denumirea de Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 820 din 04-noi-2015

Hotarirea 885/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la activitatea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

publicat in M.Of. 820 din 04-noi-2015

Decizia 593/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 820 din 04-noi-2015

Decizia 594/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 820 din 04-noi-2015

Hotarirea 9/2015 privind eliminarea din Programul anual de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali a sistemului de învăţământ e-learning

publicat in M.Of. 820 din 04-noi-2015

Decizia 24/2015 [R] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 3.421/109/2013, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv dacă acestea sunt aplicabile şi în cazul detaşării judecătorilor la birourile electorale, detaşare realizată conform Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 820 din 04-noi-2015