Rasfoire documente

Decizia 581/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (7) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 828 din 05-noi-2015

Hotarirea 71/2015 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a ţărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale, precum şi de modificare a Directivei 2013/32/UE COM 452(2015) final

publicat in M.Of. 828 din 05-noi-2015

Hotarirea 74/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 828 din 05-noi-2015

Hotarirea 75/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 828 din 05-noi-2015

Decizia 255/2015 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Florenţa Mirela Matichescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism

publicat in M.Of. 828 din 05-noi-2015

Ordinul 5549/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''servicii'', domeniul ''estetica şi igiena corpului omenesc'', calificarea profesională ''coafor stilist'', din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM ''Spiru Haret'' din municipiul Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 828 din 05-noi-2015

Ordinul 5550/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''tehnic'', domeniul ''electronică şi automatizări'', calificarea profesională ''tehnician operator tehnică de calcul'', domeniul ''construcţii, instalaţii şi lucrări publice'', calificarea profesională ''tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii'', din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic ''Sfântul Ioan de La Salle'' din satul Pildeşti

publicat in M.Of. 828 din 05-noi-2015

Ordinul 5551/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''sănătate şi asistenţă pedagogică'', calificarea profesională ''asistent medical generalist'', din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul de Afaceri din municipiul Alba Iulia

publicat in M.Of. 828 din 05-noi-2015

Ordinul 5552/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''sănătate şi asistenţă pedagogică'', calificarea profesională ''asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare'', din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Henri Coandă'' din municipiul Turda

publicat in M.Of. 828 din 05-noi-2015

Ordinul 5553/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit ''Prietenii lui Mickey'' din localitatea Floreşti

publicat in M.Of. 828 din 05-noi-2015

Ordinul 157/2015 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora

publicat in M.Of. 828 din 05-noi-2015

Ordonanta urgenta 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

publicat in M.Of. 828 din 05-noi-2015

Metodologie din 2015 pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora

publicat in M.Of. 828 din 05-noi-2015