Rasfoire documente

Decizia 654/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 825 din 05-noi-2015

Decretul 794/2015 pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România

publicat in M.Of. 825 din 05-noi-2015

Legea 257/2015 pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

publicat in M.Of. 825 din 05-noi-2015

Decretul 795/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

publicat in M.Of. 825 din 05-noi-2015

Legea 259/2015 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

publicat in M.Of. 825 din 05-noi-2015

Decretul 797/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

publicat in M.Of. 825 din 05-noi-2015

Legea 260/2015 privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 825 din 05-noi-2015

Decretul 798/2015 pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 825 din 05-noi-2015

Hotarirea 72/2015 pentru modificarea art. 6 şi 7 din Hotărârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România

publicat in M.Of. 825 din 05-noi-2015

Hotarirea 73/2015 privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

publicat in M.Of. 825 din 05-noi-2015

Hotarirea 848/2015 pentru aprobarea aderării Ministerului Apărării Naţionale din România la Aranjamentul tehnic dintre Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, şeful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) şi ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apărării din Regatul Spaniei privind încadrarea, finanţarea, administrarea şi sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapidă EUROCORPS (NRDC-EC), semnat la 8 octombrie 2013

publicat in M.Of. 825 din 05-noi-2015

Aranjament Tehnic din 2013 între Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, şeful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) şi ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apărării din Regatul Spaniei privind încadrarea, finanţarea, administrarea şi sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapidă EUROCORPS (NRDC-EC)*)

publicat in M.Of. 825 din 05-noi-2015

Rectificare din 2015 la forma republicată a Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015

publicat in M.Of. 825 din 05-noi-2015

Legea 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România

publicat in M.Of. 825 din 05-noi-2015