Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2015 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform art. IV alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale

publicat in M.Of. 813 din 02-noi-2015

Legea 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

publicat in M.Of. 813 din 02-noi-2015

Legea 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor

publicat in M.Of. 813 din 02-noi-2015

Decretul 778/2015 pentru promulgarea Legii privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor

publicat in M.Of. 813 din 02-noi-2015

Decretul 782/2015 pentru promulgarea Legii privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

publicat in M.Of. 813 din 02-noi-2015

Ordinul 1417/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform art. IV alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale

publicat in M.Of. 813 din 02-noi-2015