Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2015 privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare

publicat in M.Of. 812 din 02-noi-2015

Hotarirea 9/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare

publicat in M.Of. 812 din 02-noi-2015

Hotarirea 90/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil şi eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii-cheie COM (2015)302

publicat in M.Of. 812 din 02-noi-2015

Hotarirea 91/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor în acest domeniu COM (2015) 337

publicat in M.Of. 812 din 02-noi-2015

Ordinul 1048/2015 pentru modificarea pct. 6 din Metodologia de decontare a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române, acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, a căror contravaloare se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române

publicat in M.Of. 812 din 02-noi-2015

Ordinul 2111/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin pentru investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în domeniul educaţional şi social''

publicat in M.Of. 812 din 02-noi-2015