Rasfoire documente

Ordinul 156/2015 privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă

publicat in M.Of. 818 din 03-noi-2015

Hotarirea 8/2015 privind stabilirea cazurilor de incompatibilitate în efectuarea activităţii de consultanţă fiscală

publicat in M.Of. 818 din 03-noi-2015

Legea 252/2015 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

publicat in M.Of. 818 din 03-noi-2015

Decretul 790/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

publicat in M.Of. 818 din 03-noi-2015

Legea 253/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

publicat in M.Of. 818 din 03-noi-2015

Decretul 791/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

publicat in M.Of. 818 din 03-noi-2015

Legea 254/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 818 din 03-noi-2015

Decretul 792/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 818 din 03-noi-2015

Legea 255/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii ''Complexul Energetic Hunedoara'' - S.A. din venituri rezultate din privatizare

publicat in M.Of. 818 din 03-noi-2015

Decretul 793/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii ''Complexul Energetic Hunedoara'' - S.A. din venituri rezultate din privatizare

publicat in M.Of. 818 din 03-noi-2015

Decretul 799/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 818 din 03-noi-2015

Decretul 800/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 818 din 03-noi-2015

Hotarirea 889/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad''

publicat in M.Of. 818 din 03-noi-2015