Rasfoire documente

Hotarirea 894/2015 privind actualizarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 816 din 03-noi-2015

Hotarirea 897/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.848/2004 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 816 din 03-noi-2015

Hotarirea 900/2015 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură, precum şi a ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul european de garantare agricolă

publicat in M.Of. 816 din 03-noi-2015

Ordinul 1356/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 78/2015 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2015

publicat in M.Of. 816 din 03-noi-2015

Decizia 15/2015 [A] privind recursul în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 348 din Codul penal (corespondent al art. 281 din Codul penal anterior), în ipoteza exercitării activităţilor specifice profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare

publicat in M.Of. 816 din 03-noi-2015

Ordonanta urgenta 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

publicat in M.Of. 816 din 03-noi-2015