Rasfoire documente

Hotarirea 69/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 803 din 29-oct-2015

Hotarirea 92/2015 privind cererea de efectuare a urmăririi penale faţă de doamna Udrea Elena Gabriela, fost membru al Guvernului şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în Dosarul nr. 87/P/2015

publicat in M.Of. 803 din 29-oct-2015

Hotarirea 93/2015 privind încuviinţarea reţinerii doamnei deputat Elena Gabriela Udrea

publicat in M.Of. 803 din 29-oct-2015

Hotarirea 94/2015 privind respingerea cererii de încuviinţare a arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea

publicat in M.Of. 803 din 29-oct-2015

Ordinul 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu

publicat in M.Of. 803 din 29-oct-2015

Ordinul 1408/2015 privind blocarea resurselor economice deţinute de Societatea Comercială ROMPETROL GAS - S.R.L.

publicat in M.Of. 803 din 29-oct-2015

Decizia 26/2015 privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Constanţa - Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă pentru stabilirea majorării cuantumului pensiei de serviciu cuvenite magistraţilor cu 1% potrivit art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie avută în vedere numai vechimea în funcţia de judecător şi procuror atât pentru îndeplinirea condiţiei vechimii de 25 de ani, cât şi pentru vechimea care depăşeşte această limită sau poate fi avută în vedere în acest scop şi vechimea în alte funcţii de specialitate juridică asimilată cu vechimea în magistratură în conformitate cu art. 82 alin. (2) şi art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 803 din 29-oct-2015

Ordinul 1407/2015 privind blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute de Societatea Comercială ''Agro-Chirnogi'' - S.A.

publicat in M.Of. 803 din 29-oct-2015

Norme Tehnice din 2015 privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu

publicat in M.Of. 803 din 29-oct-2015