Rasfoire documente

Hotarirea 864/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 980/2006 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la construirea noului Cartier General al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)

publicat in M.Of. 801 din 28-oct-2015

Hotarirea 882/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 801 din 28-oct-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.551/2015 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 609/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 12 octombrie 2015

publicat in M.Of. 801 din 28-oct-2015

Decizia 18/2015 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea art. 3 alin. (1) lit. p) şi art. 19 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi stabileşte că perioada în care o persoană a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale: 1. anterior datei de 1 ianuarie 1949 va fi considerată stagiu de cotizare dacă ucenicii au primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale; 2. între 1 ianuarie 1949 şi 1 ianuarie 1954 va fi considerată vechime în muncă, indiferent dacă în privinţa ucenicilor a existat obligaţia virării contribuţiilor la fostele case de asigurări sociale, dar va reprezenta stagiu de cotizare numai în măsura în care s-a cotizat la fostele case de asigurări sociale; 3. după 1 ianuarie 1954 şi până la 1 aprilie 2001 va fi considerată stagiu de cotizare şi vechime în muncă perioada practicii în producţie

publicat in M.Of. 801 din 28-oct-2015

Ordonanta urgenta 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 801 din 28-oct-2015