Rasfoire documente

Hotarirea 878/2015 privind modificarea alin. (4) al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

publicat in M.Of. 800 din 28-oct-2015

Legea 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

publicat in M.Of. 800 din 28-oct-2015

Hotarirea 70/2015 privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

publicat in M.Of. 800 din 28-oct-2015

Hotarirea 823/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului

publicat in M.Of. 800 din 28-oct-2015

Hotarirea 872/2015 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere pentru cooperare în domeniul ştiinţei şi educaţiei între Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România şi Ministerul Educaţiei din Regatul Arabiei Saudite, semnat la Riad la 30 aprilie 2015

publicat in M.Of. 800 din 28-oct-2015

Decretul 763/2015 pentru promulgarea Legii privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

publicat in M.Of. 800 din 28-oct-2015

Hotarirea 873/2015 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea unităţilor de administrare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine, precum şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii

publicat in M.Of. 800 din 28-oct-2015

Decizia 539/2015 pentru aprobarea Procedurii de distribuire a biletelor de odihnă

publicat in M.Of. 800 din 28-oct-2015

Memorandum de Intelegere din 2015 pentru cooperare în domeniul ştiinţei şi educaţiei între Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România şi Ministerul Educaţiei din Regatul Arabiei Saudite

publicat in M.Of. 800 din 28-oct-2015

Hotarirea 879/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 800 din 28-oct-2015