Rasfoire documente

Decretul 780/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 808 din 30-oct-2015

Decretul 750/2015 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015

publicat in M.Of. 808 din 30-oct-2015

Legea 247/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

publicat in M.Of. 808 din 30-oct-2015

Decretul 781/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

publicat in M.Of. 808 din 30-oct-2015

Legea 250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei

publicat in M.Of. 808 din 30-oct-2015

Decretul 784/2015 pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei

publicat in M.Of. 808 din 30-oct-2015

Decretul 779/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 808 din 30-oct-2015

Hotarirea 89/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 808 din 30-oct-2015

Decizia 573/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 808 din 30-oct-2015

Decizia 579/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (5) teza întâi din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 808 din 30-oct-2015

Decizia 582/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

publicat in M.Of. 808 din 30-oct-2015

Rectificare din 2015 în anexa ''Lista cuprinzând reprezentanţii societăţii civile în Consiliul Economic şi Social'' la Decizia prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 24 septembrie 2015

publicat in M.Of. 808 din 30-oct-2015