Rasfoire documente

Hotarirea 884/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 804 din 29-oct-2015

Ordinul 1346/2015 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

publicat in M.Of. 804 din 29-oct-2015

Ordinul 2236/2015 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrelor I şi II ale anului 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 804 din 29-oct-2015

Ordinul 5481/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic

publicat in M.Of. 804 din 29-oct-2015

Regulament din 2015 privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic

publicat in M.Of. 804 din 29-oct-2015

Ordinul 5160/2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de către instituţiile de învăţământ superior acreditate

publicat in M.Of. 804 din 29-oct-2015