Rasfoire documente

Ordinul 1215/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale METROPOLITAN 10 IMPEX IFN - S.A.

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2015

Decizia 605/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) şi art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2015

Decizia 630/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 şi 4 şi art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2015

Decizia 699/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2015

Ordinul 5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate a căror activitate vizează învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2015

Ordinul 1213/2014 privind dispunerea radierii instituţiei financiare nebancare Societatea Comercială DOMENIA CREDIT I.F.N. - S.A. din Registrul general şi Registrul special

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2015

Hotarirea 9/2014 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2015

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2015

Hotarirea 1183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2015

Metodologie din 2014 privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate a căror activitate vizează învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2015