Rasfoire documente

Ordinul 5195/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit ''Mish - Mash'' din localitatea Băicoi

publicat in M.Of. 792 din 26-oct-2015

Acord din 2014 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

publicat in M.Of. 792 din 26-oct-2015

Ordinul 5205/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Pink Lemon'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 792 din 26-oct-2015

Decizia 2576/2015 privind sancţionarea Societăţii QUALITY ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

publicat in M.Of. 792 din 26-oct-2015

Decizia 2577/2015 privind sancţionarea Societăţii ASIPREST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

publicat in M.Of. 792 din 26-oct-2015

Legea 238/2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Nicosia la 31 octombrie 2014

publicat in M.Of. 792 din 26-oct-2015

Decretul 765/2015 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernului Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Nicosia la 31 octombrie 2014

publicat in M.Of. 792 din 26-oct-2015

Hotarirea 81/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul Europei, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune al Uniunii Europene împotriva introducerii ilegale de migranţi (2015-2020) - COM(2015)285

publicat in M.Of. 792 din 26-oct-2015

Hotarirea 84/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul Uniunii Europene a ţărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale, precum şi de modificare a Directivei 2013/32/UE - COM (2015)452

publicat in M.Of. 792 din 26-oct-2015

Ordinul 1377/2015 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare ''Asistenţă tehnică'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 792 din 26-oct-2015

Decizia 2575/2015 privind sancţionarea Societăţii SFINX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

publicat in M.Of. 792 din 26-oct-2015

Ordinul 2720/2015 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare ''Asistenţă tehnică'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 792 din 26-oct-2015

Ordinul 661/2015 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare ''Asistenţă tehnică'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 792 din 26-oct-2015