Rasfoire documente

Hotarirea 82/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în situaţii de criză şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul din statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid - COM(2015)450

publicat in M.Of. 791 din 23-oct-2015

Ordinul 5186/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''gimnazial'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Avenor'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 791 din 23-oct-2015

Hotarirea 83/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecţiei internaţionale în beneficiul Italiei, Greciei şi Ungariei - COM(2015)451

publicat in M.Of. 791 din 23-oct-2015

Hotarirea 85/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune al UE privind returnarea - COM(2015)453

publicat in M.Of. 791 din 23-oct-2015

Hotarirea 86/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind normele referitoare la achiziţiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil - COM(2015)454

publicat in M.Of. 791 din 23-oct-2015

Hotarirea 87/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu: Identificarea de soluţii la criza refugiaţilor din Europa: rolul acţiunii externe a UE - JOIN(2015)40

publicat in M.Of. 791 din 23-oct-2015

Decretul 774/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 791 din 23-oct-2015

Hotarirea 877/2015 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

publicat in M.Of. 791 din 23-oct-2015

Decizia 240/2015 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Şalaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

publicat in M.Of. 791 din 23-oct-2015

Decizia 241/2015 privind numirea doamnei Liliana Maria Toderiuc în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

publicat in M.Of. 791 din 23-oct-2015

Decizia 242/2015 pentru numirea domnului Dumitru Lucian în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 791 din 23-oct-2015

Ordinul 5185/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Tic - Pitic'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 791 din 23-oct-2015

Decizia 11/2015 privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2019

publicat in M.Of. 791 din 23-oct-2015

Rectificare din 2015 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.380/2015 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.243/2015 privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 6 octombrie 2015

publicat in M.Of. 791 din 23-oct-2015

Rectificare din 2015 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.381/2015 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.403/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 6 octombrie 2015

publicat in M.Of. 791 din 23-oct-2015

Decizia 243/2015 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 decembrie 2015, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita

publicat in M.Of. 791 din 23-oct-2015