Rasfoire documente

Ordinul 673/2015 privind aprobarea Procedurilor şi condiţiilor de autorizare a participării şi organizării de către federaţiile sportive naţionale a competiţiilor sportive internaţionale

publicat in M.Of. 782 din 21-oct-2015

Hotarirea 856/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 645/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome ''Editura Didactică şi Pedagogică'' pentru editarea manualelor şcolare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului

publicat in M.Of. 782 din 21-oct-2015

Ordinul 5189/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''FEG Education'' din municipiul Târgu Secuiesc

publicat in M.Of. 782 din 21-oct-2015

Decizia 237/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice de către domnul Mihai Diaconu

publicat in M.Of. 782 din 21-oct-2015

Decizia 238/2015 privind numirea domnului Gabriel Beniamin Leş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 782 din 21-oct-2015

Decizia 239/2015 pentru numirea domnului Alexandru Răzvan Cuc în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 782 din 21-oct-2015

Ordinul 5180/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Henri Coandă'' din municipiul Curtea de Argeş

publicat in M.Of. 782 din 21-oct-2015

Ordinul 5181/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Centrul de Studii ''Ştefan cel Mare şi Sfânt'' din municipiul Botoşani

publicat in M.Of. 782 din 21-oct-2015

Ordinul 5187/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Henri Coandă'' din localitatea Moldova Nouă

publicat in M.Of. 782 din 21-oct-2015

Ordinul 5190/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''sănătate şi asistenţă pedagogică'', calificările profesionale ''asistent medical de laborator'', ''asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare'', domeniul ''estetica şi igiena corpului omenesc'', calificările profesionale ''cosmetician'', ''tehnician maseur'', din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Intellectum'' din municipiul Galaţi

publicat in M.Of. 782 din 21-oct-2015

Ordinul 5196/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Henri Coandă'' din municipiul Sibiu

publicat in M.Of. 782 din 21-oct-2015

Ordinul 5215/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Henri Coandă'' din municipiul Urziceni

publicat in M.Of. 782 din 21-oct-2015

Ordinul 5218/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii ''Ştefan cel Mare şi Sfânt'' din municipiul Suceava

publicat in M.Of. 782 din 21-oct-2015

Ordinul 5220/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Vasile Goldiş'' din municipiul Satu Mare

publicat in M.Of. 782 din 21-oct-2015

Ordinul 5480/2015 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2015-2016

publicat in M.Of. 782 din 21-oct-2015