Rasfoire documente

Ordinul 1628/2015 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional de Vânătoare

publicat in M.Of. 788 din 22-oct-2015

Ordinul 1563/2015 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Spermophilus citellus

publicat in M.Of. 788 din 22-oct-2015

Legea 241/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale

publicat in M.Of. 788 din 22-oct-2015

Decretul 768/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale

publicat in M.Of. 788 din 22-oct-2015

Decretul 772/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 788 din 22-oct-2015

Hotarirea 88/2015 privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 788 din 22-oct-2015

Hotarirea 871/2015 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit referitoare la cea de a 10-a reuniune plenară a Comitetului de experţi pentru problematica romilor (CAHROM) al Consiliului Europei, organizată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în perioada 27-30 octombrie 2015

publicat in M.Of. 788 din 22-oct-2015

Ordinul 1134/2015 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in M.Of. 788 din 22-oct-2015

Decizia 22/2015 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 52 şi art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile anexei nr. 5 la această lege, vârsta standard de pensionare, în vederea înscrierii la pensie pentru limită de vârstă, se determină în funcţie de data naşterii asiguratului; şi interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 53 alin. (3) şi art. 95 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile anexei nr. 5 la această lege, stagiul complet de cotizare al persoanelor care se pensionează în temeiul acestui act normativ şi care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare se determină conform anexei nr. 5 în funcţie de data naşterii asiguratului

publicat in M.Of. 788 din 22-oct-2015