Rasfoire documente

Decizia 13/2015 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 786 din 22-oct-2015

Decretul 771/2015 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 786 din 22-oct-2015

Hotarirea 67/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 786 din 22-oct-2015

Legea 242/2015 pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

publicat in M.Of. 786 din 22-oct-2015

Decretul 769/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

publicat in M.Of. 786 din 22-oct-2015

Decretul 770/2015 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 786 din 22-oct-2015

Hotarirea 870/2015 privind aprobarea unor măsuri în vederea dizolvării şi lichidării Societăţii Comerciale ''COMICEX'' - S.A. şi pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia

publicat in M.Of. 786 din 22-oct-2015

Ordinul 2000/2015 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini

publicat in M.Of. 786 din 22-oct-2015

Ordinul 3194/C/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

publicat in M.Of. 786 din 22-oct-2015