Rasfoire documente

Hotarirea 65/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 785 din 21-oct-2015

Ordonanta urgenta 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale

publicat in M.Of. 785 din 21-oct-2015

Hotarirea 850/2015 privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE)

publicat in M.Of. 785 din 21-oct-2015

Legea 239/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 785 din 21-oct-2015

Decretul 766/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 785 din 21-oct-2015

Legea 240/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

publicat in M.Of. 785 din 21-oct-2015

Decretul 767/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

publicat in M.Of. 785 din 21-oct-2015

Hotarirea 66/2015 privind vacantarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 785 din 21-oct-2015

Ordonanta urgenta 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 785 din 21-oct-2015

Hotarirea 862/2015 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Literaturii Române Iaşi, precum şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

publicat in M.Of. 785 din 21-oct-2015

Ordinul 1135/2015 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei

publicat in M.Of. 785 din 21-oct-2015

Ordinul 1376/2015 privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes'' printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de maximum 2 miliarde euro, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

publicat in M.Of. 785 din 21-oct-2015

Incheiere din 2015 privind publicarea Sentinţei civile nr. 166/R/2014 pronunţate de Curtea de Apel Braşov; definitivă prin nerecurare, în Monitorul Oficial al României, Partea I

publicat in M.Of. 785 din 21-oct-2015