Rasfoire documente

Statut din 2015 al Academiei de Ştiinţe Juridice din România

publicat in M.Of. 771 din 15-oct-2015

Hotarirea 845/2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

publicat in M.Of. 771 din 15-oct-2015

Ordinul 1032/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ICEMENERG SERVICE - S.A. - filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A.

publicat in M.Of. 771 din 15-oct-2015

Ordinul 1102/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Autorităţii Feroviare Române – AFER

publicat in M.Of. 771 din 15-oct-2015

Ordinul 1103/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română – AGIFER

publicat in M.Of. 771 din 15-oct-2015

Ordinul 1228/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ICEMENERG SERVICE - S.A. - filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A.

publicat in M.Of. 771 din 15-oct-2015

Ordinul 1856/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ICEMENERG SERVICE - S.A. - filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A.

publicat in M.Of. 771 din 15-oct-2015