Rasfoire documente

Hotarirea 844/2015 privind aprobarea Programului statistic naţional multianual 2015-2017

publicat in M.Of. 770 din 15-oct-2015

Hotarirea 851/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Manta Felix Daniel

publicat in M.Of. 770 din 15-oct-2015

Hotarirea 852/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Stănişoară Andrei

publicat in M.Of. 770 din 15-oct-2015

Ordinul 113/2015 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007

publicat in M.Of. 770 din 15-oct-2015

Ordinul 1078/2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1085(28) din 4 decembrie 2013

publicat in M.Of. 770 din 15-oct-2015

Rezolutia A.1085(28)/2013 Amendamente la Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare

publicat in M.Of. 770 din 15-oct-2015

Ordinul 1084/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.375(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014

publicat in M.Of. 770 din 15-oct-2015

Rezolutia MSC.375(93)/2014 Amendamente la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat

publicat in M.Of. 770 din 15-oct-2015