Rasfoire documente

Hotarirea 859/2015 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

publicat in M.Of. 779 din 20-oct-2015

Hotarirea 837/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire Bacău''

publicat in M.Of. 779 din 20-oct-2015

Hotarirea 858/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ICTCM-S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 779 din 20-oct-2015

Hotarirea 860/2015 pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 779 din 20-oct-2015

Hotarirea 861/2015 privind transmiterea unei părţi de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi darea acesteia în folosinţă gratuită Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

publicat in M.Of. 779 din 20-oct-2015

Ordinul 1024/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.398(95) din 5 iunie 2015

publicat in M.Of. 779 din 20-oct-2015

Rezolutia MSC.398(95)/2015 - Amendamente la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS 2008)

publicat in M.Of. 779 din 20-oct-2015