Rasfoire documente

Decizia 234/2015 privind numirea doamnei Denisa Corina Tănase în funcţia publică de secretar general din cadrul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 778 din 19-oct-2015

Hotarirea 847/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 778 din 19-oct-2015

Hotarirea 857/2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 778 din 19-oct-2015

Decizia 236/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 778 din 19-oct-2015

Ordinul 1286/2015 privind desemnarea preşedintelui şi a componenţei Secretariatului tehnic al Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe

publicat in M.Of. 778 din 19-oct-2015

Ordinul 5210/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală F.E.G. Education din municipiul Vaslui

publicat in M.Of. 778 din 19-oct-2015

Ordinul 5211/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Henri Coandă'' din municipiul Bistriţa

publicat in M.Of. 778 din 19-oct-2015

Ordinul 5212/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Henri Coandă'' din localitatea Feldru

publicat in M.Of. 778 din 19-oct-2015

Decizia 99/2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), pe de o parte, şi Federaţia Patronală a Reţelelor de Comerţ (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) şi Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte

publicat in M.Of. 778 din 19-oct-2015

Decizia 235/2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 221/2014 privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

publicat in M.Of. 778 din 19-oct-2015