Rasfoire documente

Hotarirea 63/2015 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social şi Comitetul Regiunilor - ''O Agendă europeană privind securitatea'' - COM (2015) 185

publicat in M.Of. 777 din 19-oct-2015

Ordinul 460/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ''Romfilatelia'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 777 din 19-oct-2015

Ordinul 956/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 777 din 19-oct-2015

Ordinul 2134/2015 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe şi legume

publicat in M.Of. 777 din 19-oct-2015

Ordinul 2802/2015 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'', pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României

publicat in M.Of. 777 din 19-oct-2015

Regulamentul 7/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

publicat in M.Of. 777 din 19-oct-2015

Regulamentul 8/2015 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 777 din 19-oct-2015

Ordinul 9/2015 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 22/2011 privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate

publicat in M.Of. 777 din 19-oct-2015

Ordinul 1855/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ''Romfilatelia'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 777 din 19-oct-2015

Ordinul 1207/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ''Romfilatelia'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 777 din 19-oct-2015

Ordinul 1208/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 777 din 19-oct-2015

Ordinul 1839/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 777 din 19-oct-2015

Ordinul 1297/2015 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 777 din 19-oct-2015