Rasfoire documente

Hotarirea 825/2015 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2015

publicat in M.Of. 775 din 16-oct-2015

Hotarirea 853/2015 pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2015 privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' (POSDRU) 2007-2013

publicat in M.Of. 775 din 16-oct-2015

Ordinul 1079/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I, II, III, IV şi V la MARPOL pentru a face obligatorie utilizarea Codului III), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.246(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014

publicat in M.Of. 775 din 16-oct-2015

Rezolutia MEPC.246(66)/2014 - Amendamente la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I, II, III, IV şi V la MARPOL pentru a face obligatorie utilizarea Codului III)

publicat in M.Of. 775 din 16-oct-2015

Ordinul 1080/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (pentru a face obligatorie utilizarea Codului III), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.247(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014

publicat in M.Of. 775 din 16-oct-2015

Rezolutia MEPC.247(66)/2014 - AMENDAMENTE LA ANEXA PROTOCOLULUI DIN 1997 PRIVIND AMENDAREA CONVENŢIEI INTERNAŢIONALE DIN 1973 PENTRU PREVENIREA POLUĂRII DE CĂTRE NAVE, AŞA CUM A FOST MODIFICATĂ PRIN PROTOCOLUL DIN 1978 REFERITOR LA ACEASTA (PENTRU A FACE OBLIGATORIE UTILIZAREA CODULUI III)

publicat in M.Of. 775 din 16-oct-2015

Ordinul 1081/2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.366(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014

publicat in M.Of. 775 din 16-oct-2015

Rezolutia MSC.366(93)/2014 - AMENDAMENTE LA CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ DIN 1974 PENTRU OCROTIREA VIEŢII OMENEŞTI PE MARE, AŞA CUM A FOST AMENDATĂ

publicat in M.Of. 775 din 16-oct-2015

Ordinul 1082/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.373(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014

publicat in M.Of. 775 din 16-oct-2015

Rezolutia MSC.373(93)/2014 - AMENDAMENTE LA CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ DIN 1978 PRIVIND STANDARDELE DE PREGĂTIRE A NAVIGATORILOR, BREVETARE/ATESTARE ŞI EFECTUARE A SERVICIULUI DE CART (STCW)

publicat in M.Of. 775 din 16-oct-2015

Ordinul 1083/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.374(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014

publicat in M.Of. 775 din 16-oct-2015

Rezolutia MSC.374(93)/2014 - Amendamente la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW)

publicat in M.Of. 775 din 16-oct-2015

Decizia 2691/2015 privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare la Societatea ''Euroins România Asigurare Reasigurare'' - S.A.

publicat in M.Of. 775 din 16-oct-2015