Rasfoire documente

Ordinul 150/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind soluţionarea plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem din domeniul energiei

publicat in M.Of. 774 din 16-oct-2015

Hotarirea 62/2015 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi de abrogare a Directivei 2010/30/UE COM (2015) 341 final

publicat in M.Of. 774 din 16-oct-2015

Legea 236/2015 pentru ratificarea Acordului privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe, adoptat la Bled la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana la 30 mai 2014

publicat in M.Of. 774 din 16-oct-2015

Acord din 2013 privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe (CEF)

publicat in M.Of. 774 din 16-oct-2015

Decretul 755/2015 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe, adoptat la Bled la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana la 30 mai 2014

publicat in M.Of. 774 din 16-oct-2015

Hotarirea 61/2015 cu privire la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor în acest domeniu - COM (2015) 337 final

publicat in M.Of. 774 din 16-oct-2015

Hotarirea 64/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 774 din 16-oct-2015

Ordinul 1023/2015 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.307(88) prin documentul MSC 88/26/Add.2/Corr.1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 3 iulie 2015

publicat in M.Of. 774 din 16-oct-2015

Regulament din 2015 privind soluţionarea plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem din domeniul energiei

publicat in M.Of. 774 din 16-oct-2015