Rasfoire documente

Hotarirea 779/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă publică 2015-2020

publicat in M.Of. 763 din 13-oct-2015

Hotarirea 840/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

publicat in M.Of. 763 din 13-oct-2015

Hotarirea 841/2015 pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de 51,6499 ha de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A., în vederea realizării obiectivului ''LEA 400 kV Reşiţa (România) - Pancevo (Serbia), tronson I'', beneficiar statul român

publicat in M.Of. 763 din 13-oct-2015

Hotarirea 843/2015 privind revenirea unui imobil din domeniul public al municipiului Brăila şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 763 din 13-oct-2015

Decizia 233/2015 privind numirea doamnei Ioana Liana Cazacu în funcţia de secretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

publicat in M.Of. 763 din 13-oct-2015

Ordinul 102/2015 privind constituirea Registrului evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru evaluarea spitalelor al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

publicat in M.Of. 763 din 13-oct-2015

Ordinul 472/2015 privind modul de achitare a contribuţiei de 0,12% fixate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice-A.N.R.S.C.

publicat in M.Of. 763 din 13-oct-2015