Rasfoire documente

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.119/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului ''Prima casă'' şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Prima casă'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 28 septembrie 2015

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015

Hotarirea 821/2015 privind aprobarea Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015

Decretul 762/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015

Decretul 758/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015

Decretul 759/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015

Hotarirea 78/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015

Decretul 760/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015

Hotarirea 77/2015 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015

Decretul 761/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015

Decretul 754/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015

Decretul 756/2015 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015

Decretul 757/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015

Ordinul 975/2015 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015

Legea 235/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015

Ordinul 1282/2015 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015

Ordonanta urgenta 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015