Rasfoire documente

Ordinul 5184/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Planeta Copiilor'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 765 din 14-oct-2015

Hotarirea 828/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ''Telecomunicaţii C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 765 din 14-oct-2015

Ordinul M.100/2015 pentru modificarea art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008

publicat in M.Of. 765 din 14-oct-2015

Ordinul 5058/2015 privind aprobarea programelor şcolare ale modulelor pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a şi a XI-a, învăţământ profesional cu durata de 3 ani

publicat in M.Of. 765 din 14-oct-2015

Ordinul 5293/2015 privind aprobarea Structurii standardului de pregătire profesională din învăţământul profesional şi tehnic

publicat in M.Of. 765 din 14-oct-2015

Circulara 32/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 70 de ani de la înfiinţarea Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

publicat in M.Of. 765 din 14-oct-2015

Hotarirea 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare

publicat in M.Of. 765 din 14-oct-2015