Rasfoire documente

Metodologie din 2015 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015

publicat in M.Of. 751 din 08-oct-2015

Metodologie din 2015 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015

publicat in M.Of. 751 din 08-oct-2015

Norma din 2015 DE SECURITATE NUCLEARĂ privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare

publicat in M.Of. 751 din 08-oct-2015

Ordinul 1195/2015 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015

publicat in M.Of. 751 din 08-oct-2015

Ordinul 5414/2015 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015

publicat in M.Of. 751 din 08-oct-2015

Ordinul 199/2015 pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare

publicat in M.Of. 751 din 08-oct-2015

Ordinul 779/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru administraţie nr. 197/2012 privind acordarea titlurilor de parc industrial pentru două locaţii în municipiul Turda, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 751 din 08-oct-2015

Ordinul 1067/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015

publicat in M.Of. 751 din 08-oct-2015

Rectificare din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din data de 1 aprilie 2015

publicat in M.Of. 751 din 08-oct-2015

Act Aditional din 2015 la Contractul de concesiune nr. 1/2004 a reţelei electrice de transport al energiei electrice şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată

publicat in M.Of. 751 din 08-oct-2015