Rasfoire documente

Hotarirea 830/2015 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Serbia

publicat in M.Of. 750 din 07-oct-2015

Decretul 743/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 750 din 07-oct-2015

Decretul 744/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 750 din 07-oct-2015

Decretul 745/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 750 din 07-oct-2015

Legea 230/2015 privind instituirea zilei de 14 noiembrie - Ziua Dobrogei

publicat in M.Of. 750 din 07-oct-2015

Decretul 742/2015 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 14 noiembrie - Ziua Dobrogei

publicat in M.Of. 750 din 07-oct-2015

Decretul 746/2015 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 750 din 07-oct-2015

Decretul 747/2015 privind trecerea în rezervă a unui general maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 750 din 07-oct-2015

Hotarirea 812/2015 privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 750 din 07-oct-2015

Ordinul 127/2015 privind criteriile pentru stabilirea majorării contribuţiei financiare nerambursabile la proiectele de grant atribuite în cadrul Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare pentru perioada 2014-2020

publicat in M.Of. 750 din 07-oct-2015

Ordinul 1193/2015 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015

publicat in M.Of. 750 din 07-oct-2015

Ordinul 1194/2015 privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 15 noiembrie 2015

publicat in M.Of. 750 din 07-oct-2015

Ordinul 2690/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale şi privind abrogarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

publicat in M.Of. 750 din 07-oct-2015

Rectificare din 2015 în Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 25 iunie 2014

publicat in M.Of. 750 din 07-oct-2015

Rectificare din 2015 în Legea nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 13 mai 2014

publicat in M.Of. 750 din 07-oct-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2015 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată şi în sistem pauşal şi pentru modificarea art. 80 din Regulamentul de furnizare la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 6 august 2015

publicat in M.Of. 750 din 07-oct-2015